söndag 27 februari 2022

FREDSDUVAN FLAXAR FÖRGÄVES

"En sak som blir uppnådd med våld kan bara behållas med våld."
(Mahatma Gandhi)

"Krig är bara dårskap, sinnessjuk dårskap, helvetes dårskap."
(Martin A. Hansen)

"Det är inte alla idioter som kan avfyra en atombomb, dock är det fullt tillräckligt om det finns en som gör det."
-
"En idiot kan se att krig är galenskap — men det är ju de kloka som bestämmer."
(Otto Ludwig)

"Krig är hjärnskadade spindlar som förstör sin egen spindelväv."
(Suzanne Brügger)

"Bomber väljer inte. De kan träffa vad som helst."
-
"Ju fler bombplan, desto mindre plats för fredsduvor."
(Nikita Chrusjtjov)

"Det första som dör i krig är sanningen."
(Hiram Warren Johnson)

"I krigstid är sanningen så dyrbar att den måste förses med en livvakt av lögner."
(Winston Churchill)

"Allt krig är vilseledning."
(Sun Tzu)

"Under kriget tiger lagarna."
(Herbert George Wells)

"Enbart vapen är inte tillräckligt för att bevara freden, den måste bevaras av människor."
(John F. Kennedy)

"Allting, allting i krig är barbariskt. Men det mest barbariska med krig är att det tvingar män att kollektivt genomföra handlingar som de individuellt skulle göra motstånd mot med hela sitt väsen."
(Ellen Key)

"Ingen vet vad krig betyder som inte har en son där."
(Joseph Marie de Maistre)

"Jag hatar krig som bara en soldat som har varit med om det kan, endast som en som har sett dess brutalitet, dess meningslöshet, dess dumhet."
(Dwight David Eisenhower)

"I skyttegravarna finns det inga ateister."
(Ernest Hemingway)

"Pappa, hur kan världens problem lösas av att soldater dödar varandra?"
(Kalle & Hobbe)

"Jag drömmer om att föda ett barn som kommer att fråga:
 Mamma, vad var krig för något?"
(Eve Merriam)
Världen drabbades först av pandemi.
Sedan av megalomani.

Put out Putin!

måndag 14 februari 2022