lördag 23 januari 2010

MOSTERS LÄSEBOK


Bilden visar min moster I-Bs första läsebok, utgiven 1922. I förordet, daterat oktober 1915, kan man bl a läsa: "Av B. C. Rodhes läsebok för småskolan, som hittills utgått i tjugoen upplagor och cirka en million exemplar, utgives härmed en ny, i väsentliga hänseenden omarbetad upplaga."

-
Läseboken är välanvänd och tilltufsad, sidorna 21-22 fattas, det är ritat lite här och där, men boken är ändå en kär ägodel. Min moster var född 1917 och i ungdomsåren utbildade hon sig till sjuksköterska. Hon älskade verkligen sitt yrke och arbetade i det ända till pensionen. Hon fick aldrig några egna barn, men genom giftemål med en änkeman blev hon en mycket omtyckt styvmor till hans två döttrar. Moster I-B lämnade många goda minnen efter sig när hon avled för några år sedan.
-
Här kommer ett utdrag från hennes läsebok, återgivet med avstavningsregler och allt:
-
Ta-la san-ning!

Ge-org vil-le ej va-ra u-tan sys-sel-sätt-ning. På sin namns-dag fick han en li-ten y-xa av sin far. Ge-org blev myc-ket glad åt gå-van. Han gick ge-nast ut i träd-går-den och bör-ja-de hug-ga och sar-ga trä-den. Ge-orgs far märk-te snart, hu-ru för-stör-da hans träd vo-ro. Han ro-pa-de med hög-ljudd stäm-ma al-la si-na barn till sig. "Vem av er har gjort det-ta?" frå-ga-de han strängt. Ge-org vart rädd, men han steg ge-nast fram och sa-de: "Ack, pap-pa, jag kan in-te lju-ga; jag har gjort det med min y-xa." Då tog fa-dern Ge-org i sin famn och tryck-te ho-nom till sitt hjär-ta samt sa-de: "Jag vill hell-re för-lo-ra tu-sen träd än ha en gos-se, som lju-ger."
-
Och det instämmer vi i, även år 2010.

2 kommentarer:

  1. God moral och gammalt språk. Härligt att läsa om huru förstörda hans träd voro. Jag tycker det är så intressant att läsa gammal text, där fuskades det icke med grammatiken.

    SvaraRadera
  2. Numera förstår man knappt vad tonåringarna skriver.
    Dom har ett helt annat språk,och jag tror inte dom lär sig att stava i skolan heller.
    God Kväll!

    SvaraRadera